Kurs teoretyczno-praktyczny dedykowany higienistkom, lekarzom stomatologom
i zespołom lekarz-higienistka.

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne do pracy z laserem oraz przedstawienie możliwości
zastosowania laserów w gabinecie higieny. Omówienie i pokaz filmów instruktażowych zabiegów
higienizacyjnych wspomaganych laserowo, zabiegów biostymulacyjnych, fotoaktywnej dezynfekcji
oraz laserowego wybielania zębów.

UWAGA:

 

Kursy teoretyczne trwają 5 godzin i są zakończone testem sprawdzającym wiedzę podstawową.
Zaliczenie testu jest warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia kursu.

Zespół Lekarz-Higienistka

(członkowie PTSL
600 PLN)
700 PLN

Lekarze

(członkowie PTSL
500 PLN)
550 PLN

Hiegienistki

(członkowie PTSL
250 PLN)
350 PLN

Studenci

(członkowie PTSL i PTSS
250 PLN)
310 PLN

ZAPISY oraz szczegółowe informacje:

biuro@ptsl.com.pl lub 604-744- 604

Data: 28.10.2016

Wykładowcy:

Dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak

Dypl. hig. stom. Danuta Rozmarynowska

X